Lakossági tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 13/2021.(XI.26.) önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról, mely 2022. január 01. napjától hatályos.

A rendelet a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltatóra és Bölcske község közigazgatási területén minden közműcsatornával el nem látott ingatlan vagy közműcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: Ingatlantulajdonos) terjed ki

A rendelet az alábbi linken megtalálható: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/535990

A rendelet értelmében a közszolgáltatást a TI-TÓ Csatornatisztító és Szolgáltató Kft. látja el az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

A Közszolgáltató az igénybejelentések, kifogások és észrevételek igényes és szakszerű fogadása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében a 0678/487-589 telefonszámon és a titokft@gmail.com  e-mail címen keresztül munkanapokon 07:00 órától 15:00 óráig ügyfélszolgálatot működtet.

A Közszolgáltató  a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül elvégzi.

A közszolgáltatási díj összege a rendeletben foglaltak alapján természetes személy ingatlantulajdonos esetén:

a) alapdíj:    695,-Ft/m3  + ÁFA

b) ürítési díj: 525,-Ft/m+ ÁFA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján az  ingatlantulajdonos köteles az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően, de legalább évente egy alkalommal a közszolgáltatást igénybe venni.

A szolgáltatással kapcsolatosan bővebb információt a TI-TÓ Kft. nyújt a 06-78/487-589  telefonszámon vagy a titokft@gmail.com  e-mail címen keresztül munkanapokon 07:00 órától 15:00 óráig.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

Bölcske Községi Önkormányzat

Bölcske Községi Önkormányzat
Cím: 7025 Bölcske, Kossuth L. út 5.
Telefon/Fax: +36-75 / 535-012
Web: www.bolcske.hu
E-mail: polghiv@bolcske.hu
Polgármester: Baranya István
Bölcske Községi Önkormányzat és Költségvetési Szervei DPO felelőse:
Kozma Lívia
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 h
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00 - 16.00 h
Csütörtök: 13.00 - 16.00 h
Péntek: 8.00 - 12.00 h
 

Gyengénlátóknak