Kedves Látogatónk!

Weboldalunk jelenleg átalakítás alatt áll, kérjük látogasson vissza később.
Üdvözlettel,
Bölcske Község Önkormányzata

Az önkormányzat elektronikus levelezési címe: polghiv@bolcske.hu-ra változott.

Rendeletek, tájékoztatók

Hulladékhasznosító telephelyre vonatkozó környezeti zajkibocsátási határértékekkel kapcsolatos hirdetmények Letöltés (1), Letöltés (2)
Árvédelmi töltések kaszálásával és legeltetésével kapcsolatos szerződéskötés tárgyú hirdetménye Letöltés
 
Civil szervezetek, önszerveződő közösségek támogatásához szükséges pályázati nyomtatványok
Felhívás Baromfi tartók részére Letöltés
Temetőkről és temetkezés rendjéről Letöltés
Szervezeti és Működési Szabályzat Letöltés
Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendje Letöltés
Parkolóhelyek kialakítása és megváltása Letöltés
Egészségügyi alapellátási körzetek megállapítása Letöltés
Szociális tűzifa Letöltés
Közterület használat helyi szabályozása Letöltés
Települési támogatás Letöltés
2016. évi költségvetés Letöltés
Szociális és gyermekjóléti alapellátások Letöltés
Helyi adók Letöltés
Helyi építési szabályzat Letöltés
2015. évi zárszámadás Letöltés
Anyakönyvi szolgáltatások szabályai és díjazása Letöltés
Hulladékkal kapcsolatos tevékenységek és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Letöltés
Ebösszeíró adatlap Letöltés

Polgármesteri Hivatal
7025 Bölcske, Kossuth Lajos út 5.